SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Ministarstvo nabavlja informacioni sistem za 250 miliona dinara


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je tender za nabavku informacionog sistema IS Ustanova socijalne zaštite za smeštaj lica, za šta su opredeljena sredstva u iznosu od 250 miliona dinara.

U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da ponuđeno softversko rešenje treba da poseduje četiri osnovna modula, koji predstavljaju bazični deo sistema za upravljanje poslovnim procesima ustanova Socijalne zaštite za smeštaj korisnika.

Prvi modul se odnosi na stručni rad, koji treba da ima centralizovan pristup za prijem korisnika, formiranje dosijea korisnika smeštenih u ustanovama SZ, praćenje korisnika kroz radne terapije i druge evaluacione aktivnosti, praćenje formiranih registara sa osnovnim podacima o korisnicima, odsutnosti, smrtnosti i izveštavanje na nivou korisnika, registara i ustanove.

Drugi modul podrazumeva obradu podataka, fakturisanje i kvalifikovanu elektronsku dostavu dokumenata i treba da omogući obradu finansijskih podataka korisnika usluga ustanova za smeštaj Socijalne zaštite (zaduženja i razduženja), i elektronsku dostavu dokumenata.

Treći modul obuhvata ambulantu i treba da omogući evidenciju rada matične zdravstvene ambulantne kroz formiranje e-kartona, sa opcijom da doktori mogu da obavljaju zdravstvene preglede i vrše propisana izveštavanja o istim, koristeći definisane baze podataka iz modula Stručni rad.

I na kraju, četvrti modul se odnosi na uspostavljanje platforme za preuzimanje izveštajnih podataka između ustanova za smeštaj korisnika sa jedne strane i nadležnog Ministarstva, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, odnosno Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, sa druge strane.

Naručilac dodaje da ponuđeno softversko rešenje treba da omogući povezanost i sa drugim aktivnim platformama koje budžetski sistem integriše (Moj doktor – IZIS, e-Apoteka), odnosno treba da omogući automatski import Listinga Ministarstva, kao trenutno izdatog, validnog dokumenta budžetskih i drugih zaduženja.

Zainteresovani ponuđači svoje ponude mogu dostavljati do 05. jula 2022. godine.