SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Institucije


Institut za javne nabavke radi ostvarivanja svojih ciljeva uspostavlja saradnju sa različitim institucijama, kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou, a sve to da bismo u saradnji sa njima stvorili platformu za sprovođenje transparentnih i fer javnih nabavki.

Unapređenje našeg poslovanja, bolja usluga našim klijentima, aktivno učestvovanje na tribinama, javnim raspravama u donošenju i izmenama odgovarajućih propisa i usavršavanje naših zaposlenih su samo neki od ciljeva koji se u saradnji sa institucijama ostvaruju na obostrano zadovoljstvo.


Ambasade


Institut za javne nabavke igra aktivnu ulogu kada je u pitanju pružanje podrške stranim investitorima za pronalaženje poslovnih partnera u Republici Srbiji, kao i domaćim kompanijama u prodoru na međunarodno tržište.
U tom procesu ambasade i predstavnici njihovih ekonomskih odeljenja su nam ključni partneri za uspostavljanje poslovnih odnosa.

Ukoliko ste predstavnik neke od brojnih ambasada koje se nalaze u Republici Srbiji ili privrednik koji želi da ostvari rast na međunarodnom tržištu, obratite nam se kako bismo zajedno formulisali strategiju.

Advokati


Dobro razuđena mreža stručnjaka predstavlja osnov uspešne zaštite prava, a u oblasti javnih nabavki je to još izraženije. Naručioci i ponuđači se često nalaze u različitim krajevima Republike Srbije, pa u tom smislu zaštita prava, usled visokih troškova, za ponuđače može predstavljati problem.

Institut za javne nabavke je otvoren za saradnju sa advokatima koji imaju položen pravosudni i advokatski ispit, kako bi korisnicima svojih usluga obezbedio brži put do zaštite prava.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, kliknite ovde


Obrazovne institucije


Pored toga što se u postupcima javnih nabavki uglavnom javljaju kao naručioci, nešto ređe i kao ponuđači, obrazovne ustanove su nam partneri na još jednom izuzetno važnom polju, a to je polje edukacije i obrazovanja.

Pružamo kontinuirano obrazovanje o javnim nabavkama kako zaposlenih, tako i učenika i studenata obrazovnih institucija, te kroz praksu i mentorski rad vršimo osposobljavanje za pravilnu primenu postojećih propisa.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju kliknite ovde.