SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Ponuđači


Analiza konkursne dokumentacije

Sastavljanje odgovarajuće ponude započinje dobrom analizom konkursne dokumentacije. Dobro pročitana i analizirana konkursna dokumentacija je zapravo osnov za dobro sastavljenu ponudu.

Detaljnije

Provera sastavljene ponude

Finalna kontrola sastavljene ponude je neizostavan korak u učestvovanju na tenderima. Proverićemo za Vas da li je ponuda sastavljena u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Detaljnije

Uvid u ponude drugih ponuđača

Nakon otvaranja ponuda vrlo često se javlja potreba za uvidom u ponude drugih ponuđača, a posebno ukoliko postoje indicije da ponuda koja je izabrana kao najpovoljnija nije ispravna.

Detaljnije

Priprema ponude

Predstoji Vam važan tender, velike vrednosti?
Dostavite nam zahtev za pripremu ponude i prepustite sastavljanje našim stručnjacima!

Detaljnije

Zastupanje u postupku otvaranja ponuda

Istraživanja pokazuju da većina ponuđača na otvaranje ponuda odlazi bez prethodne pripreme. Postupak javne nabavke se može otrgnuti kontroli onda kada ne zastupate svoja prava.

Detaljnije

Zahtev za zaštitu prava

Postupak javne nabavke ume da bude nepredvidiv, pa treba biti spreman za korišćenje zakonskih prava. Naš tim stručnjaka je tu da pomogne u zaštiti Vaših interesa.

Detaljnije
 

Kako do pobede na tedneru?

Prethodne aktivnosti

Nakon što ste pronašli odgovarajući tender na kome želite da učestvujete, potrebno je da učinite sledeće:

 • Analiza konkursne dokumentacije

Pažljivo čitajte konkursnu dokumentaciju i sebi pravite podsetnik koji će sadržati uslove neophodne za učestvovanje i dokaze,  kojima potkrepljujete ispunjenost uslova.

 • Kreiranje "check liste"

Podsetnik koji ste kreirali analizirajući dokumentaciju postaje Vaša check lista. Precrtajte sa liste svaki dokument koji ste prikupili a koji je sastavni deo ponude.

Na ovaj način možete biti sigurni da nećete preskočiti nijedan bitan detalj.

Priprema ponude

Dokumentacija je prikupljena i ekonomski deo ponude je popunjen. Sledeći korak je:

 • Priprema i dostavljanje ponude

Ponovo uzmite konkursnu dokumentaciju i sva dokumenta pakujte onim redosledom koji je naveden u njoj. Kada završite, proverite još jednom, numerišite stranice, pečatirajte ih, i uvežite ponudu.

Ovako pripremljenu ponudu možete dostaviti naručiocu i mirno sačekati otvaranje.

Otvaranje ponuda

Potrudite se da na svakom otvaranju ponuda imate svog predstavnika.

 • Aktivno učestvujte u postupku otvaranja ponuda

Kada je potrebno, uložite prigovore, čitajte zapisnik, učinite sve ono što je u Vašoj moći za zaštitu sopstvenih prava.

Nakon što je postupak otvaranja ponuda završen, na Vama je još da sačekate odluku naručioca.

Ukoliko ste pažljivo pratili ove korake, Vaš sledeći korak je:

 • Potpisivanje ugovora o javnoj nabavci

Start

 • Vrednost nabavke od 5-10 miliona
 • 5 Pitanja
 • Analiza konkursne dokumentacije
 • Provera ponude
 • Zastupanje na otvaranju
 • Priprema ponude
 • Zahtev za zaštitu prava
 • Revizija napisanog zahteva za zaštitu prava
 • Cena: 24.990.00
 • Promo cena
 • Naruči

Business

 • Vrednost nabavke od 10-40 miliona
 • 5 Pitanja
 • Analiza konkursne dokumentacije
 • Provera ponude
 • Zastupanje na otvaranju
 • Priprema ponude
 • Zahtev za zaštitu prava
 • Revizija napisanog zahteva za zaštitu prava
 • Cena: 34.990.00
 • Promo cena
 • Naruči

Business premium

 • Vrednost nabavke od 40-80 miliona
 • 5 Pitanja
 • Analiza konkursne dokumentacije
 • Provera ponude
 • Zastupanje na otvaranju
 • Priprema ponude
 • Zahtev za zaštitu prava
 • Revizija napisanog zahteva za zaštitu prava
 • Cena: 44.990.00
 • Promo cena
 • Naruči

Professional

 • Vrednost nabavke preko 80 miliona
 • 5 Pitanja
 • Analiza konkursne dokumentacije
 • Provera ponude
 • Zastupanje na otvaranju
 • Priprema ponude
 • Zahtev za zaštitu prava
 • Revizija napisanog zahteva za zaštitu prava
 • Cena: Kontaktirajte nas
 • Promo cena
 • Naruči

Sarađujemo i sa naručiocima

Interni akti

Da bi poslovanje naručilaca bilo u skladu sa Zakonom u obavezi je da donese niz internih akata kako ne bi trpeo štetne posledice zbog propuštanja.

Detaljnije

Modeli dokumenata

Dokumentacija koja prati javne nabavke se sastavlja prema uputstvima datim u zakonu, pa je sastavljamo u skladu sa Vašim potrebama.

Detaljnije

Oglasi

Postupak javne nabavke podrazumeva objavljivanje velikog broja dokumenata o kojima se mora voditi računa jer oslikavaju naručioca.

Detaljnije

Dokumentacija

Za svaki postupak javne nabavke koji sprovodite kao naručilac morate imati urednu konkursnu dokumentaciju sastavljenu u skladu sa Zakonom.

Detaljnije

Stručna ocena ponuda

Kada se odbiju neodgovarajuće ponude, na komisiji je da oceni ponude, sastavi izveštaj o stručnoj oceni i donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Detaljnije

Zaštita prava

Na oko 60% postupaka javne nabavke se uloži Zahtev za zaštitu prava koji za naručioca znači produžavanje postupka i dodatne finansijske troškove.

Detaljnije