SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Vizija i misija


Vizija Instituta za javne nabavke je da, kao aktivni učesnik, svojim kredibilitetom i ostvarenim rezultatima, pomogne i obezbedi stvaranje najboljih uslova za učesnike, u cilju sprovođenja transparentnih i fer javnih nabavki.

Naša misija je da kroz efikasno korišćenje raspoloživih resursa, kontinuirano širenje i poboljšanje kvaliteta usluga za naše klijente, pružimo najbolja rešenja sa ciljem da pobedite na tenderima i unapredite svoje poslovanje.

Primarni cilj nam je da budemo sinonim za organizaciju koja stalno postavlja više standarde u oblasti kojom se bavimo.
Znanje, posvećenost korisnicima naših usluga, kontinuirani rad i kreiranje visokih standarda su temelj na kome gradimo poverenje i širimo naš uticaj na domaćem i međunarodnom tržištu.


Poverenje

Težimo izgradnji odnosa poverenja sa korisnicima naših usluga.

Visoki standardi

Težimo uspostavljanju svetskih standarda poslovanja u javnim nabavkama.

Zakonite javne nabavke

Posao na zadovoljstvo i ponuđača i naručilaca.