SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Institut za javne nabavke


Etički kodeks Instituta za javne nabavke

Pročitajte naš Etički kodeks i proverite kako poslujemo

Detaljnije

Ko smo mi?

Institut za javne nabavke je osnovan i postupa kao potpuno nezavisna, nepristrasna i samostalna institucija

Detaljnije

Vizija i misija

Institut za javne nabavke teži da obezbedi stvaranje najboljih uslova za učesnike javnih nabavki

Detaljnije
 

Broj javnih nabavki objavljenih na Portalu 2019. godine

Milijardi dinara potrošeno na javne nabavke u 2019.

Prosečan broj ponuda po zaključenom ugovoru o javnoj nabavci 2019.

Pregled usluga za ponuđače

Analiza dokumentacije

Sastavljanje odgovarajuće ponude započinje dobrom analizom konkursne dokumentacije.

Detaljnije

Provera ponude

Finalna kontrola sastavljene ponude je neizostavan korak u učestvovanju na tenderima.

Detaljnije

Uvid u druge ponude

Ukoliko postoje indicije da ponuda koja je izabrana kao najpovoljnija nije pravilna vršimo uvid u druge ponude.

Detaljnije

Priprema ponude

Predstoji Vam važan tender, velike vrednosti? – Osigurajte se i prepustite sastavljanje ponude stručnjacima!

Detaljnije

Otvaranje ponuda

Jedino kad imate svog predstavnika na otvaranju ponuda možete biti sigurni u regularnost ovog postupka.

Detaljnije

Zahtev za zaštitu prava

Postupak javne nabavke ume da bude nepredvidiv, pa treba biti spreman za korišćenje zakonskih prava.

Detaljnije
 

Pregled usluga za naručioce

Dokumentacija

Za svaki postupak javne nabavke koji sprovodite kao naručilac morate imati urednu konkursnu dokumentaciju sastavljenu u skladu sa Zakonom.

Detaljnije

Interni akti

Da bi poslovanje naručilaca bilo u skladu sa Zakonom u obavezi je da donese niz internih akata kako ne bi trpeo štetne posledice zbog propuštanja.

Detaljnije

Modeli dokumenata

Dokumentacija koja prati javne nabavke se sastavlja prema uputstvima datim u zakonu, pa je sastavljamo u skladu sa Vašim potrebama.

Detaljnije

Oglasi

Dokumenta u postupku javne nabavke karakteriše velika javnost i o njima se mora voditi računa jer oslikavaju naručioca.

Detaljnije

Stručna ocena ponuda

Kada se odbiju neodgovarajuće ponude, na komisiji je da oceni ponude, sastavi izveštaj o stručnoj oceni i donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Detaljnije

Zaštita prava

Na oko 60% postupaka javne nabavke se uloži Zahtev za zaštitu prava koji za naručioca znači produžavanje postupka i dodatne finansijske troškove.

Detaljnije
 

Ciljevi

Poverenje

Težimo izgradnji odnosa poverenja sa korisnicima naših usluga.

Visoki standardi

Težimo uspostavljanju svetskih standarda poslovanja u javnim nabavkama.

Zakonite javne nabavke

Posao na zadovoljstvo i ponuđača i naručilaca.