SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Naručioci


Sastavljanje internih akata

Da bi Vaše poslovanje bilo u skladu sa Zakonom u obavezi ste da donesete niz internih akata kojima ćete obezbediti procedure za sprovođenje postupka javne nabavke.

Detaljnije

Oglasi

Postupak javne nabavke karakteriše javnost, što podrazumeva objavljivanje mnogih dokumenata. O njima se mora voditi računa jer Vas oslikavaju kao naručioca i mnogo govore o Vama.

Detaljnije

Stručna ocena ponuda

Jedan od najvažnijih procesa u postupku javne nabavke je ocena ponuda. Na Vašoj komisiji je da oceni ponude, sastavi izveštaj o stručnoj oceni i donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Detaljnije

Sastavljanje modela dokumenata

Da biste poslovali u skladu sa Zakonom potrebno je da posedujete niz modela dokumenata kojima ćete obezbediti procedure za sprovođenje zakonitog postupka javne nabavke.

Detaljnije

Sastavljanje konkursne dokumentacije

Za svaki postupak javne nabavke koji sprovodite morate imati urednu konkursnu dokumentaciju sastavljenu u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Detaljnije

Zastupanje u postupku zaštite prava

Statistike pokazuju da se na oko 60% sprovedenih postupaka uloži Zahtev za zaštitu prava, koji za Vas znači produžavanje postupka javne nabavke i dodatna finansijska sredstva.

Detaljnije
 

Kako do zakonitog tendera?

Planiranje

 • Plan nabavki
Donošenje plana nabavki je zakonska obaveza naručioca s jedne strane, a ujedno pomaže da se bolje upozna sa svojim potrebama na godišnjem nivou i da predvidi u kom delu svog poslovanja može da napravi uštede.

 • Izvršenje plana nabavki

Za vršenje nabavki prema planu potrebna je dobra priprema. Analizirajte tržište i sopstvene potrebe, dobro procenite cene, budite aktivni.

Izvršenje plana nabavki

 • Sastavljanje dokumentacije
U izvršenju i sprovođenju nabavki iz Plana potrebno je da sačinite niz dokumenata, od Odluke o pokretanju postupka do poziva i konkursne dokumentacije. Vodite računa o tome da sadržina ovih dokumenata bude usklađena sa zakonom.

 • Objavljivanje poziva i konkursne dokumentacije

Ne izbegavajte primenu zakona, poziv i konkursnu dokumentaciju objavljujte uvek kada to zakon nalaže. Vodite računa o tome kakve uslove postavljate, trudite se da budu u tesnoj vezi sa predmetom javne nabavke i najbitnije, trudite se da obezbedite konkurenciju. Jedino Vam velika i dobra konkurencija u krajnjoj liniji može sniziti ukupnu cenu nabavke.

Potpisivanje ugovora o javnoj nabavci

 • Otvaranje i stručna ocena ponuda
Pratite zakonsku proceduru za otvaranje ponuda. Nakon što prikupite i otvorite sve pristigle ponude pristupite zakonitom i savesnom ocenjivanju istih. Koristite samo one kriterijume koje ste naveli u konkursnoj dokumentaciji i trudite se da budete objektivni i nepristrasni.

 • Potpisivanje ugovora o javnoj nabavci

Ukoliko ste pažljivo pratili napred navedene korake, ostaje Vam da sačekate istek roka za ulaganje Zahteva za zaštitu prava i potpišete ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Basic

 • Nabavke vrednosti od 5-10 miliona
 • Izbor odgovarajućeg postupka
 • Odluka o pokretanju postupka
 • Izrada poziva
 • Izrada konkursne dokumentacije
 • Odgovori na pitanja ponuđača
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 • Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
 • Odluka o dodeli ugovora
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • Odluka o obustavi postupka
 • Odgovor na ZZP
 • Cena: 59.990.00
 • Naruči

Advanced

 • Nabavke vrednosti od 10-40 miliona
 • Izbor odgovarajućeg postupka
 • Odluka o pokretanju postupka
 • Izrada poziva
 • Izrada konkursne dokumentacije
 • Odgovori na pitanja ponuđača
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 • Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
 • Odluka o dodeli ugovora
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • Odluka o obustavi postupka
 • Odgovor na ZZP
 • Cena: 74.990.00
 • Naruči

PROFESSIONAL

 • Nabavke vrednosti od 40-80 miliona
 • Izbor odgovarajućeg postupka
 • Odluka o pokretanju postupka
 • Izrada poziva
 • Izrada konkursne dokumentacije
 • Odgovori na pitanja ponuđača
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 • Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
 • Odluka o dodeli ugovora
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • Odluka o obustavi postupka
 • Odgovor na ZZP
 • Cena: 89.990.00
 • Naruči

Expert

 • Nabavke vrednosti preko 80 miliona
 • Izbor odgovarajućeg postupka
 • Odluka o pokretanju postupka
 • Izrada poziva
 • Izrada konkursne dokumentacije
 • Odgovori na pitanja ponuđača
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 • Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
 • Odluka o dodeli ugovora
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • Odluka o obustavi postupka
 • Odgovor na ZZP
 • Cena: Kontaktirajte nas
 • Naruči

Sarađujemo i sa ponuđačima

Analiza dokumentacije

Sastavljanje odgovarajuće ponude započinje dobrom analizom konkursne dokumentacije.

Detaljnije

Provera ponude

Finalna kontrola sastavljene ponude je neizostavan korak u učestvovanju na tenderima.

Detaljnije

Priprema ponude

Predstoji Vam važan tender, velike vrednosti? – Osigurajte se i prepustite sastavljanje ponude stručnjacima!

Detaljnije

Otvaranje ponuda

Jedino kad imate svog predstavnika na otvaranju ponuda možete biti sigurni u regularnost ovog postupka.

Detaljnije

Uvid u druge ponude

Ukoliko postoje indicije da ponuda koja je izabrana kao najpovoljnija nije pravilna vršimo uvid u druge ponude.

Detaljnije

Zahtev za zaštitu prava

Postupak javne nabavke ume da bude nepredvidiv, pa treba biti spreman za korišćenje zakonskih prava.

Detaljnije