SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Svaki deseti dinar u javnim nabavkama nepravilno potrošen


Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila da su subjekti kod kojih je sprovela revizije napravili greške i nepravilnosti u iznosu od 451 milijarde dinara u 2019. godini

Greške u finansijskim izveštajima iznose 441 milijardu dinara, dok nepravilnosti u poslovanju iznose 10 milijardi dinara, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor Duško Pejović, predstavljajući Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, održanoj u Skupštini opštine Vračar.

On je naglasio da je glavni uzrok nepravilnosti nedovoljno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, obračuna plata i zarada, kao i u evidenciji i popisu imovine i obaveza.

Kada je u pitanju sistem finansijskog upravljanja i kontrole, od ukupno 159 subjekata revizije, nedostaci u sistemu internih kontrola otkriveni su kod 55 odsto subjekata, dok interna revizija nije uspostavljena na odgovarajući način kod 57 odsto korisnika javnih sredstava, rekao je Pejović, navodi se u saopštenju DRI.

Kako se precizira, ukupan iznos revidiranih ugovora nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki iznosi 29,20 milijardi dinara i revidiran je u revizijama pravilnosti poslovanja u iznosu od 19,66 milijardi dinara i u revizijama finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja u iznosu od 9,54 milijardi dinara.

Utvrđene su nepravilnosti u visini od 2,82 milijardi dinara ili 9,7 odsto što, dodaje se, znači da je svaki deseti dinar, u javnim nabavkama koje su revidirane, nepravilno potrošen.

Glavne nepravilnosti u postupcima javnih nabavki odnose na to da su u konkursnoj dokumentaciji određeni (dodatni) uslovi za učešće u postupku javne nabavke koji nisu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke u iznosu od 599,15 miliona dinara, kao i da pozivi za podnošenje ponuda i obaveštenja o zaključenju ugovora nisu objavljivana na Portalu javnih nabavki u propisanom roku ili nisu objavljeni uopšte u iznosu od 594,07 miliona dinara.

Takođe, nepravilnosti u postupcima javnih nabavki odnose se i na to da su izvršeni rashodi i izdaci bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da pri tom nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama u iznosu od 306,69 miliona dinara, kao i da su zaključeni ugovori u kojima je izvršeno narušavanje načela javnih nabavki u iznosu od 202,24 miliona dinara...

Prema rečima Pejovića, DRI je tokom 2019. godine izradila 133 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja, 60 izveštaja o pravilnosti poslovanja, sedam izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, 12 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, 29 izveštaja o reviziji odazivnih izveštaja i 264 poslereviziona izveštaja, što čini ukupno 505 revizorskih proizvoda.

U izveštajima o reviziji DRI je subjektima dala 1.970 preporuka kako bi greške i nepravilnosti, uočene tokom sprovođenja revizije, bile otklonjene, u izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja 1.221 preporuka, u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja 420, a u izveštajima o reviziji svrsishodnosti poslovanja 229 preporuka.

Kada je reč o efektima sprovedenih revizija, ostvareni su finansijski efekti u iznosu od 168,69 miliona dinara (36,1 miliona dinara povećanje prihoda i 132,59 miliona dinara smanjenje rashoda), izvršeno usklađivanje poslovanja sa propisima za preko 103 miliona dinara i evidentirana imovina od preko 510 milijardi dinara.

U saopštenju se navodi da je DRI tokom prošle godine podnela 256 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 12 prijava za privredni prestup, 33 krivične prijave i 47 informacija nadležnim tužilaštvima.

Tokom sednice Odbora, Pejović je predstavio i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Gradske opštine Vračar za 2019. godinu.

Prema njegovim rečima, jedino su ta opština i AP Vojvodina dobile pozitivno mišljenje od strane DRI i njihovi izveštaji poštuju postojeće propise i ispunjavaju postavljene standarde izveštavanja.

Članovi Odbora razmotrili su i usvojili Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu sa Predlogom zaključaka, koje upućuju Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Članovi Odbora su na ovoj sednici dali i saglasnost na Predlog finansijskog plana DRI za 2021. godinu, sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Predsednica Odbora Aleksandra Tomić istakla je da se održavanjem sednica van sedišta Narodne skupštine ispunjavaju obaveze Odbora predviđene Programom reforme upravljanja javnim finansijama - da Odbor razmatra izveštaje DRI o revizijama pojedinačnih korisnika javnih finansija.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine održavaju se uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta "Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine", dodaje se u saopštenju.