SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Nestručni potezi Vlade blokirali Javne nabavke, desetine hiljada građana ugroženo


Posljedica ne usvajanja budžeta za 2021. godinu od strane aktuelne Vlade Crne Gore i ministarstva finansija direktno se negativno reflektovala na sektor javnih nabavki, a u daljem i na ogroman broj od skoro 4000 korisnika sredstava iz budžeta, uključujući i lokalne samouprave, saopšteno je iz Liberalne partije
“Neznanje i neiskustvo sa viškom nadobudnosti i neosnovanog samopouzdanja i arogancije dovelo je čitav sektor javnih nabavki u komplikovanu situaciju u kojoj je skoro nemoguće usvojiti Planove javnih nabavki za 2021. godinu i to iz dva ključna razloga: prvi je nepostojanje budžeta sa kojim će javne nabavke svih budžetskih korisnika raspolagati, posebno za nove budžetske korisnike i drugi jer u velikom broju budžetskih korisnika nema odgovornih lica za potpisivanje plana javnih nabavki za ovu godinu”, ističu u LP.

Ovakvim postupkom Vlade i resornog ministarstva prekršeno je, ističu u LP, više članova Zakona o javnim nabavkama.

“navešćemo za sad samo one najgrublje prekršene članove 82, 83 i 84 koji jasno kažu da je „Naručilac dužan da do 31. januara tekuće fiskalne, odnosno finansijske godine sačini plan javnih nabavki i dostavi ga nadležnom organu radi objavljivanja na portalu javnih nabavki.“ Kao i da „Postupak javne nabavke naručilac može da pokrene samo za nabavke koje su utvrđene planom javnih nabavki za tekuću godinu i za koje ima obezbijeđena finansijska sredstva budžetom ili na drugi način u skladu sa zakonom!“, saopšteno je iz LP.

Posebno je, dodaju, pitanje kako će se i na koji vremenski period donositi plan javnih nabavki, imajući u vidu da se privremeno finansiranje budžeta vrši na period od 90 dana.

“Jasno je da će zbog ovoga doći do drastičnog kršenja Zakona o javnim nabavkama koji je i u proteklih 40 dana „pao“ nebrojeno puta. Pošto novoj „ekspertskoj“ vladi i njenim apostolima poštovanje zakona nije primarno realno je da se ni na ova kršenja neće puno obazirati”, navode u LP.

Prema njihovim riječima, u situaciji kad ne postoji usvojen budžet države Crne Gore za 2021. godinu, a finansiranje se uz kršenje zakona o Budžetu vrši iz privremenog budžeta nemoguće je izvršiti planiranje nabavki i pri tome obezbijediti poziciju budžeta, odnosno finansijskog plana na kojoj su planirana sredstva za javnu nabavku.

“Na koji način će se u razumnom roku vršiti ključne nabavke u sektoru zdravstva, kapitalnih investicija, izgradnje i održavanja infrastrukture i građevinskih objekata, odbrane i policije pitanje je na koje eksperti iz vlade nemaju odgovor. Kako će se sve ovo odraziti na funkcionisanje javne uprave znaćemo veoma brzo, a da će izazvati negativne posljedice po desetine hiljada građana koji su na direktan ili indirektan način zavisni od javnih nabavki koje država sprovodi, znamo već sad”, navode Liberali.