SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

NABAVKE SA MANJOM KONKURENCIJOM


DRI o poslovanju Nacionalne službe za zapošljavanje, zamerke na račun dodatnih kriterijuma

Revizori su ovoj instituciji skrenuli pažnju na to da je u uzorkovanim nabavkama za 2019. i 2020. prosečno podnet manji broj ponuda u odnosu na broj prosečno podnetih ponuda prema podacima Uprave za javne nabavke.

- Za određeni broj testiranih javnih nabavki NSZ nije na propisan način sačinila konkursnu dokumentaciju određivanjem dodatnih uslova - stoji u izveštaju DRI. - Oni proizilaze iz propisanih obaveznih uslova, koji nisu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke, kojima se ograničava konkurencija i narušava jednakost ponuđača. Za četiri postupka javne nabavke nije obezbedila pisani trag da je istraživanje tržišta vršeno neposredno pre pokretanja postupka javne nabavke, kako bi procenjena vrednost bila validna u vreme pokretanja postupka.

Tako je NSZ, prilikom nabavke fiksnih telefona i telefonskih centrala, odredila dodatni uslov da ponuđač mora biti ovlašćen od strane proizvođača i za održavanje opreme koju nudi. Revizori napominju da to nije u vezi sa nabavkom, s obzirom na to da održavanje fiksnih telefona i telefonskih centrala nije predmet ove nabavke.

SEDAM PREPORUKA

REVIZORI su Nacionalnoj službi za zapošljavanje dali sedam preporuka kako bi uredili oblast javnih nabavki.

- Određivanje dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke i kriterijuma za izbor privrednih subjekata ne treba da ograničava konkurenciju i treba da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke - kažu revizori.