SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

DRI: Nezakonite nabavke Tutina vredne 446 miliona dinara


Opština Tutin je tokom 2019. i 2020. zaključila ugovore i isplatila više od 466 miliona dinara za nabavku dobara, usluga i izvođenje radova u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, pokazao je izveštaj Državne revizorske institucije (DRI).

U izveštaju, u koji je radio „Sto plus“ imao uvid, navodi se da je Tutin iz budžeta isplatio devet miliona dinara, a da uopšte nije sproveo tendere, iako nije bilo razloga da se javne nabavke ne raspišu.

Polovina tog novca potrošena je na ugostiteljske usluge, kako u Tutinu, tako i drugim mestima u Srbiji.

Među nepravilnostima koje je državni revizor otkrio navodi se da je lokalna samouprava potpisivala ugovore sa kompanijama čije je ponude morala da odbije jer nisu ispunjavale uslove.

Takođe, Opštini se zamera i da je tenderskom dokumentacijom postavljala dodatne uslove koji su „diskriminatorski i ograničavaju konkurenciju“, kao i da su pogrešno sastavljali konkursnu dokumentaciju zbog čega ponuđači nisu mogli da sastave valjanu ponudu.

Revizijom je utvrđeno i da je izgradnja i rekonstrukcija ulica, posao vredan preko 226 miliona dinara, urađena bez građevinske dozvole, a da su pojedini radovi otpočinjali pre nego su okončani tenderi i potpisani ugovori.

Opština Tutin propustila je i priliku da naplati kazne i penale od izvođača radova koji su prekoračili ugovorene rokove, od kojih su pojedini kasnili i po godinu dana.

Državni revizor otkrio je i da je Opština Tutin zaposlenima u lokalnoj samoupravi tokom 2020. godine nezakonito isplatila 10,3 miliona dinara više nego što je predviđeno.

Oko tri miliona dinara više nepravilno je isplaćeno pravobraniocu i zameniku pravobranioca, koji su na te pozicije izabrani iako ne ispunjavaju propisane uslove.