SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Zastupanje u postupku zaštite prava


Statistike pokazuju da se na oko 60% sprovedenih postupaka javne nabavke uloži Zahtev za zaštitu prava. Postupak zaštite prava za naručioca znači produžavanje postupka javne nabavke i dodatna finansijska sredstva. Stoga mi, za naručioca vršimo zastupanje u ovom postupku.

Zastupanje u postupku zaštite prava podrazumeva:
  • Izradu odgovora na uloženi Zahtev za zaštitu prava
  • Praćenje postupka i zastupanje interesa naručioca

Kakvo je to zastupanje u postupku zaštite prava?

Zašto je zastupanje potrebno


Postupak javne nabavke ume da bude nepredvidiv, a i pored sve pažnje i poštovanja propisa, nezadovoljstvo ponuđača uvek može prerasti u korak više i ulaganje zahteva za zaštitu prava.

Statistike pokazuju na se na oko 60% postupaka javne nabavke uloži zahtev za zaštitu prava, što dokazuje da nema pošteđenih.

Uvid u predmet


Da bismo aktivno štitili prava naručioca, potrebno je da budemo upoznati sa predmetom. Stoga je jako bitno da nam, prilikom zahteva za zastupanje dostavite informacije o uloženom zahtevu, sam zahtev, i sva dokumenta koja su relevantna za konkuretan slučaj.

Na osnovu uvida u dokumentaciju stičemo jasniju sliku o pravcu ka kome treba da idemo u zaštiti prava naručioca.

Zastupanje


Nakon uvida i upoznavanja sa predmetom, blagovremeno u roku koji je predviđen zakonom sastavljamo odgovor na uloženi zahtev za zaštitu prava i aktivno učestvujemo u daljem postupku.

Zaštita interesa naručioca uz poštovanje zakonitosti javne nabavke je naš imerativ.