SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Zastupanje u postupku otvaranja ponuda


Istraživanja pokazuju da većina ponuđača na otvaranje ponuda odlazi bez prethodne adekvatne pripreme. Lično prisustvo je nezamenjivo kada se radi o formalizovanim postupcima, jer ste na taj način u prilici da ispratite pravilnost od početka, do kraja. Međutim, nedostatak vremena ume da bude velika kočnica, posebno kada se radi o ponuđačima koji učestvuju na tenderima širom zemlje. 
Stoga, uvek imajte svog predstavnika u ovom postupku koji će za Vas pratiti postupak, štititi Vaše interese ili u slučaju potrebe ulagati prigovore. 

Usluga zastupanje u postupku otvaranja ponuda obuhvata:
  • Prisustvovanje otvaranju ponuda uz Vaše ovlašćenje
  • Praćenje čitavog postupka otvaranja ponuda
  • Ulaganje prigovora na postupak otvaranja ponuda
  • Uvid u delove dokumentacije kada je to dozvoljeno
  • Dostavljanje detaljnog pisanog izveštaja o čitavom postupku otvaranja ponuda

Šta je zastupanje na otvaranju ponuda?

Zahtev i Ovlašćenje za zastupanje

Uz dostavljanje zahteva za zastupanje na otvaranju ponuda, jako je bitno da nam dostavite i Ovlašćenje, na ime jednog od članova našeg tima, napisano na memorandumu i overeno Vašim potpisom i pečatom.

Samo uz Vaše ovlašćenje možemo biti u prilici da štitimo Vaša prava u postupku otvaranja ponuda.

Postupak otvaranja ponuda

Postupak otvaranja ponuda je jako bitna karika u čitavom postupku javnih nabavki, pa nepoštovanje pravila i procedura može biti razlog za obustavljanje čitave javne nabavke.

Stoga za Vas pažljivo pratimo postupak, ulažemo prigovore, vodimo evidenciju o svim preduzetim radnjama i aktivnostima.

Izveštaj

Izveštaj o otvaranju ponuda Vam dostavljamo istog dana.
Sam izveštaj podrazumeva detaljan opis, od članova komisije, preko prisutnih ponuđača, do njihovih cena ali i nepravilnosti koje su uočene na postupku otvaranja i na koje je stavljen prigovor.

Čitajući izveštaj imaćete utisak kao da ste lično prisustvovali otvaranju, i bićete pripremljeni za dalje korake.