SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Uvid u ponude drugih ponuđača


Nakon otvaranja ponuda vrlo često se javlja potreba za uvidom u ponude drugih ponuđača. Ukoliko postoje indicije da ponuda koja je izabrana kao najpovoljnija nije ispravna, odnosno, ukoliko želite da proverite konkurenciju i utvrdite da li je ponuda sastavljena u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom, te da li ima osnova za ulaganje Zahteva za zaštitu prava, uvid u ponude drugih ponuđača je neizostavan korak. 

Usluga uvid u ponude drugih ponuđača obuhvata:
  • Dostavljanje Zahteva za uvid u ponude naručiocu
  • Odlazak kod naručioca, pregled ponude
  • Iskazivanje Zahteva naručiocu za kopiranje ponuda/ponude u koje je vršen uvid
  • Detaljan pregled svih elemenata ponude
  • Sastavljanje izveštaja o činjeničnom stanju
  • Davanje mišljenja o osnovanosti Zahteva za zaštitu prava

Kako se vrši uvid u ponude drugih ponuđača?

Zahtev za uvid u ponude

Postupak javne nabavke je okočan a Vi niste zadovoljni odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača?
Ukoliko je ovo slučaj, preporučujemo Vam da proverite da li je ponuda konkurenta koji je odabran usklađena sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Uvid u ponude drugih ponuđača započinje Zahtevom za uvid koji ćemo uz Vaše ovlašćenje dostaviti naručiocu.

Pregled drugih ponuda

Na sastanku kod naručioca mi smo Vaši zastupnici, pa pažljivo pregledamo sve ponude Vaših konkurenata.
U ovom delu postupka ćemo ispitati osnovanost eventualnog ulaganja zahteva za zaštitu prava.

Cilj ove usluge nije obaranje tendera niti ulaganje Zahteva za zaštitu prava po svaku cenu, već savesna i profesionalna pouka ponuđaču o tome šta je najbolje činiti u datoj situaciji.

Izveštaj

Kada izvršimo uvid u sve elemente svih ponuda dostavljamo Izveštaj o činjeničnom stanju zajedno sa zvaničnim mišljenjem o osnovanosti Zahteva za zaštitu prava.

Nakon što Vam dostavimo mišljenje o tome da li postoji osnov za ulaganje pravnih sredstava odluka je isključivo na Vama.