SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Troškovi reprezentacije sve manji


Institut za javne nabavke je tokom juna 2015. godine sproveo istraživanje potrošnje javnog sektora za artikle reprezentacije, sa ciljem da utvrdi ukupan broj javnih nabavki, odnosno ukupan iznos javnih sredstava potrošenih na ova dobra i to u periodu prve polovine 2014. odnosno 2015. godine. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Republike Srbije, i na bazi njega došli smo do sledećih rezultata:

Pregled ukupnog broja tendera za Srbiju objavljenih u periodu 01.01.2014. - 30.06.2014. dat je u Tabeli 1. i na Grafiku 1. za sledeće kategorije delatnosti:

 • Bezalkoholna pića
 • Pivo od slada
 • Nedestilovana fermentisana pića
 • Jabukovača i druga voćna vina
 • Vina
 • Destilovana alkoholna pića


Tabela 1.- Poređenje broja objavljenih tendera za navedene kategorije


Vrednost tendera za navedena dobra se može izraziti na sledeći način:

U Tabeli 2.prikazana je ukupna vrednost raspisanih tendera za Srbiju objavljenih u periodu 01.01.2014. - 30.06.2014. za sledeće kategorije delatnosti:

 • Bezalkoholna pića
 • Pivo od slada
 • Nedestilovana fermentisana pića
 • Jabukovača i druga voćna vina
 • Vina
 • Destilovana alkoholna pića


Tabela 2.- Poređenje po ukupnoj vrednosti raspisanih tendera za navedene kategorije

Primećujemo da je za nabavku destilovanih alkoholnih pića u periodu od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine potrošeno čak 7.922.137 eura.

U toku posmatranog ukupnog perioda, kalendarske godine, od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine, primetan je izvestan pad u potrošnji navedenih dobara, pa je situacija u periodu od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine sledeća:

Ukupan broj tendera za Srbiju objavljenih u periodu 01.01.2015. - 30.06.2015. prikazan je u Tabeli 3. i na Grafiku 2. za sledeće kategorije delatnosti:

 • Bezalkoholna pića
 • Pivo od slada
 • Nedestilovana fermentisana pića
 • Jabukovača i druga voćna vina
 • Vina
 • Destilovana alkoholna pića


Tabela 3.- Poređenje broja objavljenih tendera za navedene kategorije


U posmatranom periodu je primetan blagi pad u kupovini destilovanih alkoholnih pića, ali i porast potrošnje ostalih navedenih dobara.

Prikazano u eurima, to izgleda ovako:

Tokom posmatranog perioda 01.01.2015. - 30.06.2015., objavljeno je tendera u vrednosti 813.625 EUR za sledeće kategorije:

 • Bezalkoholna pića
 • Pivo od slada
 • Nedestilovana fermentisana pića
 • Jabukovača i druga voćna vina
 • Vina
 • Destilovana alkoholna pića


Tabela 4.- Poređenje ukupne vrednosti objavljenih tendera za navedene kategorije

Cena koštanja potrošnje destilovanih alkoholnih pića je sa 7.922.137 eura pala na čak 258.298 eura, što predstavlja značajnu uštedu.