SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Šta se dešava sa građevinskim sektorom?


Institut za javne nabavke je tokom juna 2015. godine sproveo istraživanje u oblasti građevine, sa ciljem da utvrdi ukupan broj javnih nabavki u ovom sektoru u 2014. i 2015. godini i da stavljanjem u odnos broj javnih nabavki utvrdi u kom smeru se kreće građevinski sektor.
Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Republike Srbije, i na bazi njega došli smo do sledećih rezultata:
 
Pregled ukupnog broja tendera za Srbiju objavljenih u periodu 01.01.2014. - 30.06.2014. dat je u Tabeli 1. i na Grafiku 1. za sledeće kategorije delatnosti:
  • Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji
  • Radovi na visokogradnji

Tabela 1.- Poređenje broja objavljenih tendera za navedene kategorije

Ukoliko se osvrnemo na vrednost tendera za navedene radove, situacija je sledeća:

Pregled ukupne vrednosti raspisanih tendera za Srbiju objavljenih u periodu 01.01.2014. - 30.06.2014. dat je u Tabeli 2. za sledeće kategorije delatnosti:

  • Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji
  • Radovi na visokogradnji

Tabela 2. Poređenje po ukupnoj vrednosti raspisanih tendera za navedene kategorije

Primećujemo da je u posmatranom periodu ukupna vrednost radova na niskogradnji iznosila 98.400.140 eura, dok je vrednost radova na visokogradnji bila znatno viša 397.646.727 eura.

U periodu od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine možemo primetiti da je broj tendera objavljenih za visokogradnju i niskogradnju ujednačeniji, a pregled ukupnog broja tendera za Srbijauobjavljenih u periodu 01.01.2015. - 30.06.2015. dat je u Tabeli 3. i na Grafiku 2. za sledeće kategorije delatnosti:

  • Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji
  • Radovi na visokogradnji

Tabela 3.- Poređenje broja objavljenih tendera za navedene kategorije

Međutim, ukoliko posmatramo vrednost objavljenih tendera za navedene kategorije, primećujemo značajan pad u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupna vrednost raspisanih tendera za Srbiju objavljenih u periodu 01.01.2015. - 30.06.2015. prikazan je u Tabeli 4.za sledeće kategorije delatnosti:

  • Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji
  • Radovi na visokogradnji

Ukupna vrednost radova na niskogradnji u periodu od 01.01.2015. do 30.06.2015. iznosi 757.958 eura, dok vrednost radova na visokogradnji iznosi 3.261.451 euro što je znatan pad u odnosu na isti period prošle godine.