SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Sastavljanje konkursne dokumentacije


Već znate da za svaki postupak javne nabavke koji sprovodite morate imati urednu konkursnu dokumentaciju sastavljenu u skladu sa Zakonom. Međutim, propusti su uvek mogući, pa je ponekad bolje da izradu ovako bitnog dokumenta prepustite našem profesionalnom timu.

Podsetićemo Vas da svaki uložen Zahtev za zaštitu prava košta naručioca dvostruko: odugovlačenje postupka i finansijska sredstva za nadoknadu troškova ponuđaču.

Za vas vršimo pripremu:

  • Konkursne dokumentacije - otvoreni postupak
  • Konkursne dokumentacije - pregovarači postupak sa objavljivanjem poziva
  • Konkursne dokumentacije - pregovarači postupak bez objavljivanja poziva
  • Konkursne dokumentacije - restriktivni postupak - 1. Faza
  • Konkursne dokumentacije - restriktivni postupak - 2. Faza
  • Konkursne dokumentacije - kvalifikacioni postupak - 1. Faza
  • Konkursne dokumentacije - kvalifikacioni postupak - 2. Faza
  • Konkursne dokumentacije - postupak javne nabavke male vrednosti
  •  Izmene i dopune svih navedenih dokumenata

Napomena: Od Vas ćemo zatražiti informacije o vrsti postupka, predmetu nabavke i svim relevantnim pitanjima vezanim za postupak javne nabavke.


Zašto je konkursna dokumentacija obavezna?

Zakonska obaveza


Zakon nameće naručiocima da za svaku javnu nabavku moraju imati urednu dokumentaciju, napisanu u skladu sa propisima i predmetom nabavke.

Razlozi ovakve rigidnosti zakona su brojni.

Načela javne nabavke


Pisanjem i objavljivanjem uredne konkursne dokumentacije doprinosite ostvarenju načela javnih nabavki i postajete naručilac za primer.

Svaki uložen zahtev za zaštitu prava Vas može koštati, pa je povoljnije da izradu konkursne dokumentacije poverite našem timu za svaki konkretni postupak javne nabavke.

Izrada konkursne dokumentacije


Od Vas ćemo zatražiti relevantne informacije (procenjenu vrednost, tehničke specifikacije odnosno opis proizvoda i usluga).
Naime, vi ste u kontroli ovog procesa i u svakom trenutku nam možete dostaviti obaveštenje o izmenjenim okolnostima ili predmetu nabavke.

Ovako sastavljena dokumentacija prolazi kroz tri faze kontrole i tek nakon toga biva objavjena.