SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Sastavljanje internih akata


Da bi poslovanje naručilaca bilo uskladu sa Zakonom i kako ne bi trpeo štetne posledice zbog propuštanja, uobavezi je da donese niz internih akata kojima će obezbediti procedure zasprovođenje zakonitog postupka javne nabavke. Mi smo tu da za Vas sastavimo oveakte, u skladu sa Vašom delatnošću i potrebama.

Za Vas sastavljamo sledeće akte:

  • Model internog plana za sprečavanje korupcije
  • Model internog akta
  • Model plana nabavki

Zašto se sastavljaju interni akti?

Nove zakonske obaveze


Zakonodavac je naručiocima nametnuo niz novih obaveza, među kojima je i sastavljanje internih akata naručioca.

Cilj ovih akata je da propišu procedure koje će obezbediti zakonitost sprovedenih postupaka javnih nabavki.

Sastavljanje internih akata


Na Vaš zahtev sastavljamo interne akte u skladu sa Vašom delatnošću i Vašim potrebama.
Strogo vodimo računa o poštovanju zakona kao i o svim detaljima kao i o obaveznoj sadržini samih akata.

Donošenjem i posedovanjem internih akata naručilac je zaštićen od prekršajnih kazni zbog propuštanja.

Transparentnost


Objavljivanje internih akata nije obaveza naručioca, ali je naša preporuka obezbeđivanje što veće transparentnosti uvek kada je to moguće.

Stoga, nakon sastavljanja i usaglašavanja internih akata sa zakonom, vršimo pripremu dokumenata za njihovo objavljivanje.