SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Priprema ponude


Predstoji Vam važan tender, velike vrednosti? – Prepustite sastavljanje ponude stručnjacima! Onda kada Vašu ponudu sastavljaju stručnjaci u svojoj oblasti ne postoji bojazan da će ona biti odbijena zbog formalnih nedostataka, i na Vama je samo da sačekate Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Usluga Pripreme ponude obuhvata:
 • Detaljnu analizu konkursne dokumentacije od strane eksperata specijalizovanih za javne nabavke
 • Podnošenje Zahteva za razjašnjenje nejasnih / nepreciznih delova konkursne dokumentacije
 • Razjašnjenje eventualnih nelogičnosti u samoj konkursnoj dokumentaciji
 • Dostavljanje Plana aktivnosti (podrazumeva uputstvo ponuđaču koju dokumentaciju treba da prikupi, odnosno, koje informacije da dostavi našem stručnom timu)
 • Proveru ispunjenosti uslova propisanih konkursnom dokumentacijom na strani ponuđača
 • Proveru dokaza o ispunjenosti propisanih uslova koji moraju biti priloženi u ponudi
 • Uvezivanje ponude po profesionalnim standardima u oblasti javnih nabavki
 • Dostavljanje pripremljene ponude naručiocu
 • Prisustvovanje otvaranju ponuda uz Vaše ovlašćenje
 • Ulaganje prigovora na postupak otvaranja ponuda
 • Uvid u delove dokumentacije kada je to dozvoljeno
 • Praćenje čitavog postupka javne nabavke
 • Dostavljanje detaljnog pisanog izveštaja o čitavom postupku otvaranja ponuda

Kako pripremiti ponudu?

Zahtev za pripremu ponude

Kada se pripremate za učešće na tenderu velike vrednosti znamo da takav posao ne želite da rizikujete, pa smo osmislili ovu uslugu.
Odlučivanjem za korišćenje ove usluge, potrebno je da našem timu dostavite Zahtev i da sačekate da ponuda bude spremna.

Čitav proces započinje analizom dokumentacije i dostavljanjem Plana aktivnosti koji podrazumeva uputstvo ponuđaču koja dokumenta treba da prikupi.

Ekonomski deo ponude

Nakon što prikupimo svu neophodnu dokumentaciju, prelazimo na izradu jednog složenijeg dela, a to je ekonomski deo ponude.
U tom smislu, organizujemo sastanak sa Vama, a sve u cilju konsultacija i dolaženja do informacija o tome koja je to cena odgovarajuća za Vašu ponudu.

Po izradi ekonomskog dela ponude, na nama je da svu dokumentaciju proverimo i uskladimo sa zahtevima koja pred nas postavlja kako zakon tako i konkursna dokumentacija.

Uvezivanje i dostavljanje ponude

Kao što već i sami znate, ponuda mora biti dobro zaštićena i uvezana po profesionalnim standardima u ovoj oblasti.
Zato uvezivanju pristupamo nakon finalne kontrole svih sastavnih delova ponude.

Ovako uvezana ponuda se dostavlja naručiocu, i čitav postupak se u Vašem interesu prati do samog kraja.