SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Pitali smo ponuđače


Institut za javne nabavke je u junu 2015. godine sproveo istraživanje pod nazivom Ponuđači o javnim nabavkama. Cilj istraživanja je utvrđivanje realne i efektivne konkurencije među ponuđačima na javnim nabavkama i utvrđivanje kako se konkurencija može povećati. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Republike Srbije, na 100 ispitanika koji obuhvataju aktivna privredna društva sa teritorije Srbije a kao ključni uslov bio je taj da su lica angažovana ili bila angažovana na poslovima javnih nabavki.

Na Grafiku 1. prikazan je stav u pogledu javnih nabavki


Sledeće što je obuhvaćeno istraživanjem jeste zainteresovanost anketiranih privrednih društava za javne nabavke, pa je čak 65% anketiranih odgovorilo pozitivno na pitanje da li učestvuju u postupcima javnih nabavki, što je prikazano na Grafiku 2.

S obzirom da je nivo interesovanja jako visok, postavlja se pitanje zašto se prosečan broj ponuda po zaključenom ugovoru o javnoj nabavci ne pomera dalje od broja 3. Naime, najveća konkurentnost zabeležena je 2011. godine, kada je prosečan broj ponuda po javnoj nabavci bio 3,2, da bi se taj broj smanjivao sve do 2014. godine kada je došao na najnižu vrednost u protekle 4 godine od 2,6 ponuda.Na osnovu datih pokazatelja došli smo do zaključka da stav ponuđača o javnim nabavkama nema uticaja na prosečan broj ponuda po javnoj nabavci jer postoje drugi činioci koji utiču na broj ponuda po javnoj nabavci.