SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Oglasi


Postupak javne nabavke karakteriše velika javnost, što podrazumeva objavljivanje velikog broja dokumenata. O dokumentima koji se objavljuju posebno morate voditi računa jer oni oslikavaju naručioca i mnogo govore o njemu. S druge strane, neobjavljivanje ili neuredno objavljivanje može vući sa sobom mnoge štetne posledice po naručioca.

Za Vas vršimo izradu i objavljivanje sledećih dokumenata:
 • Prethodno obaveštenje
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Poziv za podnošenje prijava
 • Obaveštenje o produženju roka
 • Obaveštenje o sistemu dinamične nabavke
 • Poziv za učešće na konkursu za dizajn
 • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - bez objavljivanja poziva
 • Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije
 • Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku -  bez objavljivanja poziva
 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • Obaveštenje o rezultatima konkursa
 • Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Zašto su oglasi bitni?

Zakonska obaveza


Zakon o javnim nabavkama nalaže naručiocima objavljivanje niza dokumenata koje je potrebno uskladiti i objaviti.
Za propuštanje ovih radnji naručilac može biti pozvan na odgovornost i kažnjen.

Ne dozvolite da odobreni budžet trošite na plaćanje kazni, već ga uložite u svoje poslovanje.

Transparentnost


Javna nabavka, kako joj samo ime kaže, mora biti transparentna i kao takva mora privući što više ponuđača kako bi se obezbedila što veća, realna konkurencija, što u krajnjoj liniji vodi ka snižavanju cene koštanja.

Budite naručilac čije su javne nabavke za primer.

Ocena naručioca


Svi dokumenti koji se objavljuju zapravo najviše govore o naručiocu.
Neuredni, neblagovremeni i nepotpuni oglasi bude sumnju kod ponuđača, smanjuju broj ponuda po javnoj nabavci i kreiraju lošu sliku o naručiocu.

Neka Vaši oglasi budu primer ostalim naručiocima.