SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Kreiraj sam!


Iskoristite promotivnu akciju Instituta za javne nabavke do kraja februara i sami kreirajte svoj paket!
Institut za javne nabavke u 2020. godini proslavlja petogodišnjicu svog rada u Republici Srbiji!


Mi slavimo rođendan, a Vi dobijate poklone!


Poverite Vaše nabavke profesionalcima i budite ponuđač koji umesto što učestvuje na javnim nabavkama iste i dobija. Odaberite broj i vrstu usluga koje su Vam potrebne na godišnjem nivou, a mi ćemo od tih usluga kreirati paket i ponuditi Vam specijalnu promotivnu cenu. 

U nastavku Vam dajemo spisak naših usluga:


 • Pitanje - informacija mora imati dva osnovna kvaliteta, mora biti tačna i mora biti brza. Upravo takve odgovore na Vaša pitanja garantujemo. Odgovor na pisano postavljeno pitanje dobijate u roku od 15 minuta od momenta prijema emaila!
 • Pitanje naručiocu - ukoliko želite da Vaše pitanje zaista bude anonimno, za Vas imamo posebnu uslugu postavljanje pitanja naručiocu u Vaše ime. Osigurajte da niko zaista ne zna da ćete učestvovati do momenta otvaranja!
 • Analiza dokumentacije - analiziramo dokumentaciju i sastavljamo spisak potrebne dokumentacije za učestvovanje na tenderu. Takođe, ukoliko ima nejasnih/nepreciznih delova konkursne dokumentacije, šaljemo zahtev za razjašnjenje naručiocu. Samo dobra priprema čini dobru ponudu.
 • Proveravanje sastavljene ponude - ukoliko niste sigurni da je Vaša ponuda kompletna, dostavite nam je na kontrolu, a mi ćemo proveriti da li sadrži neophodnu dokumentaciju u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom
 • Pomoć u pripremi ponude** - pratimo sa Vama postupak nabavke, postavljamo pitanja naručiocu, pomažemo Vam da popunite obrasce iz dokumentacije, nakon čega pakujemo ponudu u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije.
 • Zastupanje u postupku otvaranja ponuda - prisustvo ponuđača otvaranju ponuda je neprocenjiva prednost. Ukoliko imate više otvaranja istog dana ili jednostavno želite na odmor, za Vas ćemo izvršiti profesionalno zastupanje u otvaranju ponuda
 • Procena osnovanosti zahteva za zaštitu prava - znate kako da napišete zahtev za zaštitu prava, ali niste baš sigurni da li ćete ga podvesti pod odgovarajuće članove? U tom slučaju, izložite nam okolnosti, a mi ćemo Vam pomoći da rastumačite koji član je, ako je povređen
 • Uvid u ponude drugih ponuđača - objavljena je odluka o dodeli ugovora kojom je neko drugi proglašen za najpovoljnijeg, a čini Vam se da je komisija propustila da pravilno oceni neki od dokaza. Tada u Vaše ime vršimo uvid i kopiranje dokumentacije, koju zatim pregledamo kako bismo ustanovili da li ima nepravilnosti
 • Zahtev za zaštitu prava - zahtev za zaštitu prava radimo uvek kada mislimo da ste u pravu i da će biti osnovan. Kada praksa ili zakon kaže drugačije, to Vam i kažemo. Zato je procena osnovanosti uračunata u cenu izrade zahteva za zaštitu prava.
 • Revizija napisanog zahteva za zaštitu prava - znate da napišete zahtev, ali želite da se taj tekst uobliči u pravnu formu predviđenu zakonom. Tada mi Vaš tekst uredimo, oblikujemo, dodamo odgovarajuće članove zakona i uputimo Vas kako da izbegnete greške!
 • Webinar**  - pratite naše objave na sajtu, newsletteru ili Facebook stranici, kako biste bili upoznati sa temama koje su aktuelne u toku tog meseca. Više različitih tema u više termina u svakom mesecu.
 • Seminar**  - na našim seminarima raščlanjujemo postupak nabavke na sitne delove. Koje ste greške pravili u toku pripreme ponude? Pratite datum kada će naši predavači sa Vama upravo tumačiti te teme!Za sva pitanja kao i za ponudu obratite nam se na 011/414-04-04 ili na office@ijn.rs 


Budite deo tima koji pobeđuje!